Historie 1895-1925

SDH Vepřová historie sboru 1895-1925

Toto je jen stručný výpis z historie posledních let z činnosti sboru k 30. září 2008.  Všichni si přejeme, aby naše pomoc v podobě hašení požárů či odstraňování živelných a jiných pohrom byla potřeba co nejméně.

Období 1895 - 1900
    Sbor byl založen roku 1895. Snahy o jeho založení jsou však mnohem staršího data.
   
    Velkým impulsem k založení sboru byl požár, který postihl obec 30. října 1892. Oheň vypukl v čísle 53, od něj chytlo číslo 27 a při silném větru byla ohrožena střední a horní část obce. Po tomto zhoubném požáru si občané uvědomili jak je nutné založení sboru. Dne 29. ledna 1895 se sešlo několik desítek občanů a založilo Sbor dobrovolných hasičů, který měl při založení 25 činných a 5 přispívajících členů.
    Za činné se přihlásili : František Němec, František Černý, Jan Rosecký, František Brukner, Jan Stránský, Josef Mach, František Kůpa, František Jaroš, František Zach, František Jelínek, Antonín Rosecký, Josef Sobotka, Tomáš Wasserbauer, Václav Dvořák, Adolf Vomela, Václav Mach, František Wasserbauer,Václav Wasserbauer, Josef Peřina, Jan Veselý, Leopold Zich, Leopold Lacina, Josef Soška, František Špaček a Josef Matějka.
    Za přispívající členy se přihlásili: Josef Stránský, Jan Pleva, František Stránský, Jan Novotný z č.p.35 a Jan Štefa.
    Předsedou Sboru byl zvolen Jan Rosecký, velitelem Jan Novotný starší, pokladníkem Leopold Zich. Členové výboru: František Brukner, František Stránský, František Černý, František Zach. Náhradníci výboru: František Jaroš a Josef Mach.
Rozdělení sboru:
            Lezci          - Josef Peřina, Josef Sobotka, František Špaček, Leopold Lacina.
            Bourači      - František Kůpa, Josef Matějka.
            Trubač       - Václav Wasserbauer.
            Zbrojmistr  - František Brukner.

    Aby nově založený spolek mohl provozovat svou činnost, potřeboval prostředky na vybavení, finance na potřebné výstroje a na uniformy. Něco dostal od obce, něco od ústředí hasičských žup v Praze. Získal dary od různých institucí, záložen a kampeliček. Ostatní si musel obstarat sám. Už první rok po založení sboru se zaplatilo firmě Churain v Hlinsku za různé potřeby 250 zlatých. Byl to velký obnos.
    Sbírka mezi občany roku 1896 vynesla 21 zlatých 97 krejcarů. Od přispívajících členů se ročně vybralo asi 9 zlatých.
    30. srpna 1896 se sbor zúčastnil národní slavnosti 40-tého úmrtí Karla Havlíčka v Borové s patnácti členy ve stejnokroji.
    17. 7. 1898 se sbor účastnil s osmi členy hasičského sjezdu v Libici.
    V roce 1898 získal sbor novou ruční čtyřkolovou stříkačku, která byla posvěcena spolu se sochou panny Marie z místní kaple (slavnost byla velkolepá a účast tak veliká, že pamětníci větší nikdy neviděli). Přítomny byly sbory z Velké Losenice, Malé Losenice a z Borové. Po slavnosti bylo provedeno cvičení „Poplach“ v místě na dům č. 8, které dopadlo velmi dobře.
    27. listopadu 1898 byl sbor přítomen při požáru v Modlíkově, kdy hořela dvě čísla (Antoš a Klement). Přítomny sbory z Přibyslavi, Malé Losenice, Borové a Vepřové.
    2. prosince 1898 byl sbor přítomen slavnosti 50-letého jubilea vlády Františka Josefa I. v Borové.
    1. března 1899 obdržel sbor 10 zlatých od Dp Engelberta Starého, faráře v Borové, začeš jej sbor jmenoval doživotním čestným členem. Štědře podporoval náš sbor až do své smrti.
    11. prosince obdržel sbor od Františka Josefa I. 40 zlatých.

Sbor zasahoval při požárech:
        13.10.1897 - požár v Borové
        30.10.1887 - hořel stoh ve Vepřové
        13.7.1899 - požár v Borové, vyhořelo devět čísel a malé kolny
        22.9.1899 - požár v Borové, vyhořelo 13 čísel - při požáru se poranil nadlezec                             Karel Pospíchal a obdržel náhradu 21 zlatých.

Období 1901 - 1925
    Od založení patřil sbor k župě chotěbořské, od 20. února 1904 k župě havlíčkopřibyslavské.   
    Dne 4. srpna 1907 se konal ve Vepřové sjezd Hasičské župy Havlíček v Přibyslavi.     Přítomny sbory: Polnička, Šenfald /Žižkovo Pole/, Malá Losenice, Velká Losenice, Nové Dvory, Sázava, Buková, Vojnův Městec, Přibyslav, Borová, celkem s domácím sborem více jak 110 členů v uniformách.
    V roce 1908 přistoupili: Jan Brukner – starosta obce, pozdější poslanec národního shromáždění, František Doležal, Jan Bratršovský = ovlivňovali chod obce mezi dvěma válkami.
    Účast vepřovského sboru na slavnostech a sjezdech hasičů: 21.7. 1900 ve Škrdlovicích, 29.6. v Nové Vsi u Chotěboře, 14.7. 1912 v Olešné, 21.7. 1912 v Borové, 6.7. 1913 ve Vojnově Městci, 12.7. 1914 v Nových Dvorech.

Zásahy sboru v tomto období:
        30.7.1901 - požár ve Vepřové, vyhořely dva domy – při požáru poraněn trubač                             Josef Wasserbauer.
        1.11.1904 - požár ve Velké Losenici, vyhořely dva domy
        24.4.1905 - požár na Račíně, vyhořelo jedno číslo
        4.9.1906 - požár v Peršíkově, vyhořelo osm čísel a kaple
        16.10.1907 - požár v Borové, vyhořelo jedno číslo a tři stodoly, přítomny sbory                         – Vepřová, Česká Bělá, Střížov. Hasilo se od 10,00 do 22,00 hodin.

    Velké neštěstí postihlo obec těsně po vyhlášení války. Dne 4. srpna udeřil blesk do stavení Josefa Bořila a odtud vyhořelo 8 čísel. Vyhořely domy čp.4 Jan Kohout, čp.5 František Stránský, čp.49 František Holcman, čp.6 František Němec, čp.7 Josef Lacina, čp.8 Josef Bořil, čp.9 Jaromír Veselý, čp.10 František Zach. Při požáru uhořel zakládající člen Adolf Vomela. Spal na půdě a byl buď zabit nebo omráčen bleskem.
    Psáno 8.8. 1914 – Jan Němec – jednatel. „Neštěstí vyhořelých je veliké, což se stupňuje všeobecnou mobilizací. Josef Lacina a František Holcman jsou u vojska a o neštěstí , které je stihlo, nevědí.“
    Dne 14.ledna 1915 - se konala poslední schůze hasičského sboru v 1. světové válce.
    V červnu 1917 hasil sbor požár na Račíně, vyhořelo 6 čísel.
   
    Na bojištích 1.světové války padli z řad hasičů - Josef Pecha, Jan Bořil, František Janáček, Jan Veselý, Leopold Lacina, František Wasserbaeur.

    V roce 1919 bylo pouze jedenáct členů sboru.
    9.2.1922 vypukl požár na Račíně. Z Vepřové se účastnilo devět členů při likvidaci požáru.
    2. června 1923 vypukl oheň v kolně Jana Novotného čp. 48 a vyhořel rovněž dům a stodola T. Sedláka č. 59.
    V roce 1923 se sbor zúčastnil župních sjezdů hasičů v Praze a ve Škrdlovicích.
    Dne 27. července 1924 odpoledne vznikl požár v kolně Jindřicha Slaného čp. 11. V malé chvilce byl celý dům v plameni. Zanedlouho přelétl oheň do čísla 16 Františka Janečka, s tím podlehly plamenům dva sousední domy Jana Němce čp. 15 a Františka Jaroše. Při požáru utrpěl zranění bratr Jan Němec z čísla 15.
    Dne 16. července 1924 se účastnilo 16 členů sboru slavnosti svěcení kapličky v Malé Losenici.
    2. ledna 1925 byl do župního výboru zvolen Jan Brukner.

pozadi
pozadi
pozadi
n

menu

uvod
aktuality
zasahy
technika
historie
1895-1925
1926-1989
1990-2008
galerie
souteze
clenove
kontakty
odkazy
 
a
TOPlist
a