Historie 1926-1989

Historie sboru 1926-1989

Toto je jen stručný výpis z historie posledních let z činnosti sboru k 30. září 2008.  Všichni si přejeme, aby naše pomoc v podobě hašení požárů či odstraňování živelných a jiných pohrom byla potřeba co nejméně.

Období 1926 - 1940
    Dne 30. listopadu 1926 se účastnil sbor hašení požáru ve Velké Losenici.
    24. července 1928 se 9 členů zúčastnilo župního sjezdu v Poličce.
    30. června 1929 pomáhal sbor s hašením požáru ve Velké Losenici.
    7. září 1933 ve 2 hodiny v noci vznikl u bratra Jana Novotného č.p. 66 požár, který v okamžiku zničil celý dům. Požár hasilo 16 členů sboru.
    V roce 1933 se sbor zúčastnil župního sjezdu v Žižkově Poli, v roce 1934 v Železných Horkách.
    V roce 1935 vypukl požár u Machů č.p.75, shořela celá budova včetně místnůstek na ubytování.
    Dále v tomto roce hořelo v Malé Losenici, kde se místní sbor zúčastnil při hašení. Do sboru přistoupil Antonín Němec, pozdější 1. strojník motorové stříkačky.

    V roce 1936 byla pořízena motorová stříkačka od firmy Stratílek.

    V roce 1937 byla pálena Masarykova vatra, členů se zúčastnilo 16.
    6. června 1937 se sbor zúčastnil župního sjezdu v Račíně.
    V podvečer Masarykova pohřbu byla pálena další vatra za přítomnosti 14 členů a mnoha dalších občanů.
    Při mobilizaci roku 1938 nastoupilo 7 členů vojenskou službu.
    V roce 1940 byly uspořádány 4 schůze, 9 cvičení s motorovou střákačkou.
  20. září 1940 byla oblastním velitelem z Přibyslavi vykonána přehlídka sboru. Přehlídky se zúčastnilo 13 členů.

Období 1941 - 1971
    14. února 1941 byl sbor připojen k Moravské župě.
    V roce 1943 pomáhal sbor hasit lesní požár na polesí Račín.
    Dne 14. července 1946 pořádal sbor sjezd a zároveň (s ročním zpožděním) oslavu padesátiletého výročí založení sboru. Byla uspořádána sbírka pro sbor v Račíně, která vynesla 2 200 Kč.
    V roce 1947 se sbor zúčastnil sjezdu v Havlíčkově Borové a sjezdu v zámku Žďár.     Sbor věnoval na zřízení rozhlasu v obci 1 000 Kč.
    V roce 1950 provedl sbor 3 praktická cvičení a zúčastnil se dvou slavností.
    Dle nařízení KNV byl sbor 18. 3. 1951 reorganizován a poté 2 roky nevykonával žádnou činnost.
    Dne 31. ledna 1954 se konala valná schůze. Účast byla malá, ale schůze to byla hlučná.Vedl ji okresní starosta Herold, aby se obnovila práce sboru.
    12. 2. 1954 vypukl oheň ve Velké Losenici. Oheň byl veliký a hrozilo rozšíření, ale podařilo se ho lokalizovat. Z našeho sboru se zúčastnilo 12 členů.
    27. června 1954 se v neděli ve 2 hodiny odpoledne přihnala veliká bouře. Blesk zapálil kolnu v čísle 11 u rolníka Slaného. Náš sbor se při hašení vyznamenal a dostal za tento zásah pochvalu od okresního národního výboru za včasný a úspěšný zásah.
    29. srpna 1959 hořel stoh slámy zemědělského družstva za Luží na poli, kde zasahoval náš sbor také.
    V roce 1965 došlo k omlazení sboru, přistoupilo 10 mladých členů a hned se zapojili do výboru a činnosti sboru.
    V roce 1967 byly zakoupeny vycházkové obleky. Na výroční schůzi bylo rozhodnuto o rekonstrukci sálu u Machů, která byla v následujícím roce provedena. Sbor do opravy investoval 22 000 Kčs.
    V roce 1971 zakoupil sbor židle do sálu a členové se podíleli na opravě dolní nádrže a stavbě nové prodejny.

Období 1972 - 1989
    V listopadu 1972 hasil sbor rázy dřeva u Matičků.
    Na dokončení požární nádrže členové odpracovali 208 brigádnických hodin.
   V září 1973 propukl požár v lese. Kvůli nedostatku hadic nemohl vepřovský sbor zasáhnout.
    Pro možnost přepravy členů a techniky k zásahu byl zakoupen nákladní automobil z vlastních nákladů.

    V roce 1975 získal sbor novou stříkačku PPS 12.
   
    V roce 1976 byla zahájena stavba víceúčelové budovy, kde byla vybudována hasičská zbrojnice. Členové sboru zde odpracovaly 1680 brigádnických hodin zdarma. I této stavbě byl hlavním iniciátorem bratr Ondráček.
    V roce 1982 byla přiděla sboru Praga RN s technickým vybavením a stříkačkou PS 8 a automobil Garant byl vyřazen.
    29. října 1983 hořelo u Kůpu čp. 41. Včasným zásahem nevznikla větší škoda.
V roce 1989 bylo vyřazeno požární auto Praga RN pro špatný technický stav.


pozadi
pozadi
pozadi
n

menu

uvod
aktuality
zasahy
technika
historie
1895-1925
1926-1989
1990-2008
galerie
souteze
clenove
kontakty
odkazy
 
a
TOPlist
a